Tips og triks

Konvensjonelle avtrykk

Et vellykket sluttprodukt starter med et godt avtrykk.

Vår viktigste oppgave som laboratorium er å produsere førsteklasses protetikk for deg og din pasient.

For at vi skal lykkes med det, har vi behov for et godt avtrykk der vi kan se preparasjonsgrensen hele veien rundt og hvor det er tydelige kanter uten dragninger.

Mindre feil kan vi korrigere, mens andre ganger er det behov for en dialog med tannlegen hvor pasienten må inn til et nytt avtrykk.

Basert på våre erfaringer gjennom mange år har vi utarbeidet en sjekkliste som skal sikre avtrykk av best mulig kvalitet for en sømløs hverdag for tannlegen, teknikeren og pasienten.

 

 

Steg for steg...

Sjekkliste:

Preparasjoner

 • Vær sikker på at du har fjernet nok tannsubstans for den planlagte restaureringen. Vi må ha den plassen som produsenten av materialet anbefaler for å kunne lage en holdbar konstruksjon.

 • Kontroller at pilaren ikke har noen undersnitt

 • Ved broarbeid - forsikre deg om at pilarene er parallelle i broens innførselsretning.

 • Av hygiene - og lovpålagte grunner, vil vi gjerne oppfordre til at avtrykket desinfiseres og skylles rent før det sendes til oss.

 • Hvis avtrykket ikke er tatt av behandlende tannlege, det ønskelig at vedkommende kvalitetssikrer avtrykket før det sendes til oss. 

Avtrykk

 • Pass på at avtrykksskjeen er stor nok til å dekke hele tannbuen, og gi plass for minst 3-4 mm avtrykksmasse bukkalt og lingualt/palatinalt for tannbuen.

 • Bruk alltid adhesiv i avtrykksskjeen. De ulike avtrykksmaterialene har korresponderende adhesiver.

 • Vi anbefaler alltid å bruke en rigid avtrykksskje i metall eller hardplast for å unngå deformasjoner i avtrykket.

 • Kontroller at preparasjonsgrensen er lesbar.

 • Sjekk avtrykket for dragninger og luftbobler.

 • Ved bruk av Triple Tray avtrykksskje kan det være lurt å supplere med et vanlig sambitt.

 • Ved innsending av flere avtrykk ønsker vi at du selv tar stilling til det avtrykket du foretrekker.

Annet

 • Jo grundigere utfyllt ordreseddel, desto mindre oppringinger fra teknikeren.

 • Ta stilling til restaureringsstype og materiale, evt også implantatstystem, abutmentmateriale, tenner som skal ekstraheres m.m.

 • Oppgi farge og send gjerne foto hvor fargeskala er med på bildet.

 • Ved digitale avtrykk (skanninger) - skriv gjerne på ordreseddelen om du ønsker produsert arbeidet i Oslo eller import.

 • Hvis du bruker den innebygde fargemålingen på skanneren din, oppgi gjerne grunnfargen, da det ofte er 5-6 ulike farger på det skannede området.


Husk å desinfisere avtrykkene!

Steg for steg...

 1. Skyll avtrykket under rennende vann i 30 sek.

 2. Senk avtrykket ned i desinfeksjonsoppløsningen i henhold til produsentens anvisning.
 3. Skyll grunding under rennende vann.
 4. Avtrykkene er klare til å sendes til tekniker.
Ved å trykke på "Godkjenn alle" så gir du tillatelse til at vi kan bruke informasjonskapsler som optimaliserer og forbedrer din brukeropplevelse.